rễ má mùa hè

quê hương nguồn cội
(rễ)
bữa ăn gia đình
(má)
bình dị chân tình
(mùa)
trong tiết trời nhiệt đới
(hè)
Chúng tôi gìn giữ sự lấm lem vất vả với gốm như thể cách chúng tôi chọn sống với nghiệp bồi đắp phù sa cho dòng sông văn hoá Việt. Và cũng là cách chúng tôi tri ân Tổ nghề gốm của mình.
We are Tu Hú